PiipRent on aloitteellinen

Otamme täyden vastuun turvallisesta työympäristöstä ja turvallisten työmenetelmien takaamisesta. Rohkaisemme kaikkia työntekijöitä ja työnhakijoita panostamaan onnettomuuksien ehkäisyyn. PiipRent ohjaa aktiivisesti sekä asiakkaita että työnhakijoita kehittämään ja noudattamaan turvallisuustoimenpiteitä.

Meillä on korkeat työturvallisuusstandardit

Meillä on korkeimmat mahdolliset työturvallisuusstandardit. Vaarat tunnistetaan sekä eliminoidaan ja koko prosessi dokumentoidaan, jotta onnettomuuksien lukumäärä olisi 0 tai ainakin mahdollisimman pieni.

Eliminoimme kaikki vaarat jo riskianalyysivaiheessa, olemme organisoituja ja suunnittelemme toimintamme huolellisesti.

Koulutuksen ja ohjauksen varmistaminen kaikille työntekijöillemme arvioinnin ja vaarojen hallinnan suhteen toteutetaan voimakkaasti.

Keskustelemme jatkuvasti kaikkien osapuolten kanssa työturvallisuusasioista.

Eliminoimme kaikki vaarat jo riskianalyysivaiheessa, olemme organisoituja ja suunnittelemme toimintamme huolellisesti.


Varmistamme, että kaikki lainmukaiset vaatimukset ja normit on aina täytetty.

PIIPRENT panostaa jatkuvasti prosessien kehitykseen taatakseen työturvallisuusmekanismien ajankohtaisuuden valvontahierarkian avulla.

Ota meihin välittömästi yhteyttä:

  • Jos työntekijäämme pyydetään tekemään jotain, mikä ei kuulu hänen työnkuvaansa
  • Jos epäilet työolosuhteidesi turvallisuutta
  • Jos satutat itsesi hallinnoimassamme työpaikassa

Turvallisuus on tärkein prioriteettimme

Yksi tärkeimmistä vaatimuksista PiipRentissä on, että työntekijöillemme tarjotaan turvallinen työympäristö. Emme toimita työntekijöitämme rakennustyömaille, jotka eivät täytä lain asettamia pakollisia turvallisuusnormeja. Siksi rakennusyritysten ja urakoitsijoiden on noudatettava lakia ja määräyksiä

Kuinka löytää meidät?